Auteursarchief: mathildis

FEEST VOOR WILLEM – VIER MEE OP 20.10.2018

 

 

 

 

 

 

De periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I (1815-1830) was voor Gent een periode van sterke economische opgang en culturele ontplooiing. Naast de oprichting van de universiteit, de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen en de impuls voor industrie, handel en werkgelegenheid, was er eindelijk degelijk onderwijs in het Nederlands, was er godsdienstvrijheid, werden de begijnhoven heropend, bruiste het cultureel leven, was er voor het eerst aandacht voor de behandeling van geesteszieken…

Met de oprichting van een bronzen standbeeld door de Stad Gent en het Comité 1815-2015: Willem Bedankt! krijgt deze vorst eindelijk de erkenning die hij verdient. De Gentse gemeenteraad keurde de plaatsing ervan unaniem goed.

De inhuldiging vindt plaats op zaterdag 20 oktober 2018. Neem ook deel aan deze feestelijke dag!


Programma:

 • 10 uur: feestzitting
  Miry Concertzaal, Conservatorium, ingang Biezekapelstraat 9 Gent.
  Sprekers: Burgemeester Daniël Termont, Minister-president Geert Bourgeois, voorzitter UGent Sas van Rouveroij.
  Muziek: GUSET / Gents Universitair Studenten Kwintet.
 • Deuren 9.30 uur. Aanvang 10 uur stipt.Iedereen welkom. Vrije toegang. Reserveren is niet noodzakelijk maar een berichtje om uw aanwezigheid te bevestigen maakt de organisatie makkelijker: info@willembedankt.org.
 • Optocht naar de Bisdomkaai
 • 11.30 uur: inhuldiging van het standbeeld
 • Volksreceptie en muziek – Bisdomplein

Activiteiten feest- en cultuurnamiddag:

 • Historische uitbeelding in ‘tableaux vivants‘
  door leerlingen v/d Sint-Bavohumaniora – Hotel van Eersel, Reep. 12 – 13 uur.
 • Fototentoonstelling
  ‘Het ON-Verenigd Koninkrijk’ van Michiel Hendryckx – Protestanse Kerk, Brabantdam.
 • In de voetsporen van Willem I.
  Unieke combinatie van gegidste boottocht en wandeling (Bootjes van Gent en Gentse Gidsen). Betalend.
  Afvaart boottocht om 14 uur, 15 uur en 16 uur. Duur 2 uur.
  Vertrek: Wijdenaardbrug Bisdomplein. Einde: Protestantse Kerk Brabantdam.
  Reserveren noodzakelijk bij UitBureau Gent, Veldstraat 82  9000 Gent – www.uitbureau.be – T +32 9 233 77 88  – M tickets@uitbureau.be.
  Meer informatie en reservatie op: http://www.uitbureau.be/voorstelling?VoorstellingId=5504
 • Gelegenheidsconcert op de Gentse beiaard
  door Rachel Perfecto (VS). 15.30 uur
 • Lezing “Willem I: een Gentse visie”
  door Willem, Bedankt! initiatiefnemer prof.em. Alexander Karel Evrard.
  16 uur. Bovenzaal Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2.
  Vrije toegang. Reserveren is niet noodzakelijk maar een berichtje om uw aanwezigheid te bevestigen maakt de organisatie makkelijker: info@willembedankt.org.
 • Draaiorgels in de stad.
  Grote en kleine draaiorgels uit Vlaanderen en Nederland.
  Apotheose op het Sint-Baafsplein om 17 uur.
  Een organisatie van Cultuur Gent.
 • Muzikaal slotevenement. Zie Ze Zingen.NL!
  Samenzang met Nederlandstalige meezingers. Verwelkoming door Michiel Hendryckx.
  20 uur. Protestantse Kerk, Brabantdam. Prijs: 5 euro. Kaarten aan de kassa.

Op 20 oktober verwelkomen volgende restaurants u met een gelegenheidsmenu:
De Abt, Lange Kruisstraat / Eetcafé Uilenspiegel, Korte Kruisstraat / Groepsreservatie mogelijk.

INFO
www.willembedankt.org  /  info@willembedankt.org  /  Tel +32 (0)485 84 67 79  /  +32 (0)485 50 83 60

Ontmoetingspunt en info op 20 oktober: Forum Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent

 

boek: Willem I een Gentse visie

Willem I – een Gentse visie

‘Willem I – een Gentse visie’,
door prof. em. dr. Alexander-Karel Evrard, de initiatiefnemer van het Comité 1815-2015: Willem, Bedankt!

 

“Met veel belangstelling heb ik het boekje “Willem I, een Gentse visie”van professor Alexander Evrard  gelezen. Zo origineel, zo juist, zo fris heb ik Willem I in de Gentse context nooit eerder beschreven gezien. Daarmee heeft Alexander nóg een monument opgericht voor een vorst die, als geen enkele andere, onze stad met weldaden heeft gezegend. Van harte hoop ik dat het boekje een ruime verspreiding kent, niet enkel bij de geïnteresseerde leken, maar ook bij de zogenaamde specialisten, die nog vaak met vooroordelen behept zijn.”
(recensie: Johan Decavele)

 

 

Het boek is te verkrijgen:

 • rechtstreeks bij het Comité: Prijs €12
  U ontvangt het per post na betaling van €15 ( €12 + €3 verzendingskosten)
  op rekening BE54 9730 2990 1797 van Comité 1815 – 2015 te 9000 Gent.
  Of rechtstreeks bestellen en afhalen bij een lid van het Comité aan €12
 • in de webwinkel van Skribis:
  €15 + €3 verzendingskosten   https://www.skribis.be/nl/community.html

Het boek, uitgegeven in eigen beheer, is een uitgesponnen versie van de spreekbeurt(en) van prof. Evrard, professioneel geredigeerd en opgemaakt, met talrijke illustraties. Een eigenzinnige lezing van een aantal correcte historische feiten.

“…Het succes dat in 1830 werd behaald moest de legitimiteit, het bestaansrecht en de noodzaak van de pas ontstane Belgische staat bevestigen. Wat de Antwerpse jurist Maurits Josson (1855-1926), professor in Gent, na tientallen jaren onderzoek in niet minder dan vier boeken aan het licht bracht, heb ik (en velen met mij) op school nooit mogen vernemen. De (…) meeste historici verkondigden zeer summier – om zich zeker niet te verspreken – de officiële Belgische versie van de feiten. Als redenen voor het falen van de Verenigde Nederlanden werden aangehaald: de interne tegenstellingen op het gebied van onder meer taal en godsdienst en het ‘autoritaire beleid’ van Willem I.

Nu ik de gezegende leeftijd van 93 jaar heb bereikt, ben ik net zoals collega Josson tot het besluit gekomen dat een Belgische staat nooit mogelijk zou zijn geweest zonder de militaire en financiële tussenkomst van Frankrijk. Die stelling wordt uitgebreid bevestigd door de memoires van dé Franse topminister van destijds, Charles Maurice de Talleyrand.

Tweehonderd jaar na een periode van machtige economische opgang en schitterende culturele ontplooiing onder Willem I is het hoog tijd om de geschiedenis recht te doen. Meer bepaald vanuit de visie van de stad die gold als orangistisch bolwerk bij uitstek: Vlaanderens oude hoofdstad Gent. “

(fragment uit het woord vooraf door prof. Evrard)

Aanvaarding van de schenking van een standbeeld van koning Willem I

Gemeenteraad Stad Gent Vergadering van 11 oktober 2017
Besluit nummer: 2017_GR_00936
Onderwerp:Aanvaarding van de schenking van een standbeeld van koning Willem I – Unaniem goedgekeurd

Artikel 1:
Keurt de aanvaarding goed van de schenking aan de Stad Gent van een standbeeld met bijhorende mallen van koning Willem I, koning der Verenigde Nederlanden 1815-1830, door de feitelijkevereniging ‘Comité 1815-2015: Willem bedankt!’.

 Het beeld moet worden geplaatst in de publieke ruimte en op een gepaste locatie, zijnde eenloc atie die de zichtbaarheid en waardigheid van het beeld ten goede komt.

 De Stad Gent zorgt voor de plaatsing van het beeld op een geschikte sokkel,
gekozen/vervaardigd in samenspraak met de schenker. Kunstbronsgieterij De Groeve
verleent haar medewerking bij de bevestiging op de sokkel.

Lees verder

Citadelpark – Willem I poort – Floraliën 2016

 

Historiek Citadelpoort – Willempoort                                                                 Gent, 22.04.2016

 

NEMO ME IMPUNE LACESSET

 

‘Niemand zal mij ongestraft tergen’ blinkt het sinds 1826, in gouden letters, boven de voornaamste toegangspoort van de Gentse Citadel: waarschuwende taal aan het adres van Frankrijk, de agressor uit het zuiden.

 

Door de hoge ligging konden stadsversterkingen op de zuidelijke flank van de Gentse Blandijnberg, tussen de Kortrijkse Poort en de Heuvelpoort, enkel worden gevormd door droge vestinggrachten, aarden wallen en bolwerken of bastions.

Op de plaats van het voormalige Monterreyfort (1671-1780), gebouwd in de periode van de Spaanse Nederlanden en afgebroken op bevel van de Oostenrijkse keizer Jozef II, werd tussen 1822 en 1830 een nieuwe (Hollandse) citadel gebouwd.

Die indrukwekkende versterking op de zuidelijke flank van de Gentse Blandijnheuvel was onderdeel van de Wellingtonbarrière, een verdedigingslinie van vestingen en citadellen als buffer tegen de Franse expansiedrang. De geallieerde mogendheden die in 1814 Napoleon  versloegen in Waterloo, wilden aan de zuidgrens van het nieuw gevormde Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, voorzien in de bescherming van de Antwerpse haven en de monding van de Schelde. De financiering kwam grotendeels uit de schatkist van de Verenigde Nederlanden,  maar ook uit Engelse bijdragen en Franse herstelbetalingen.

Lees verder

Willem I en de Gentse Floraliën

Willem I en de Gentse Floraliën

Sinds de late middeleeuwen was de aandacht en bewondering voor de natuur, bloemen, planten en kruiden in de Zuidelijke Nederlanden sterk gegroeid. De kennis van de plantkunde was van hoog niveau maar na de val van Antwerpen in 1585 vluchtten bekende botanici als Dodoens en Lobelius naar het Noorden.

Eind 18e eeuw ontwikkelt Gent zich echter tot de bakermat van sierteelt en hofbouw in onze gewesten.

Op last van de Franse Republiek moet Gent in 1797 een Centrale School oprichten voorzien van een plantentuin. Onder leiding van Charles Van Hulthem groeit deze botanische tuin (ook Hortus Gandavensis of Kruidtuin) in het Baudelopark uit tot een wetenschappelijke plantentuin met een rijke botanische collectie .

Lees verder

‘Hopelijk maak ik inhuldiging standbeeld Willem I nog mee’

GENT ­ In de lessen geschiedenis wordt koning Willem I nog vaak afgeschilderd als een harde vorst die de Belgische Revolutie hard wou onderdrukken. Maar als het van de Gentse professor Alexander Karel Evrard (91) afhangt, gooien we die geschiedenisboeken overboord. ‘Gent heeft álles te danken aan Willem I. Logisch dat er voor hem een standbeeld komt aan de Reep.’
lees meer in de Gentenaar