Categorie archief: project

In 2015 komt er te Gent een standbeeld van Willem I

PERSBERICHT
Gent,17 december 2014logoKleiner

Vandaag maakte het Comité 1815 – 2015: Willem Bedankt! bekend dat er in 2015 te Gent een standbeeld komt van Willem I, koning der Nederlanden.

Het Comité 1815-2015: Willem, Bedankt! heeft gezorgd voor het ontwerp en de productie van een bronzen standbeeld met de bedoeling het te schenken aan de bevolking van de Stad Gent. Lees verder

Beeldhouwer Guy Ducheyne ontwerpt het standbeeld

Het project: een standbeeld voor Willem I krijgt concreet vorm.

De kunstenaar die het beeld zal maken is beeldhouwer Guy Du Cheyne.
In zijn atelier krijgt het ontwerp al stilaan vorm. Voor de uitvoering baseert de kunstenaar zich op een borstbeeld (gemaakt door Phil. Parmentier in 1828) dat werd uitgeleend door het Museum van Geschiedenis van de Geneeskunde UGent en op foto’s en afbeeldingen van statieportretten uit die periode. Hij besteedt bijzondere aandacht aan de historische correctheid van de kledij tot in de details.

Wij hopen dat het een fraaie plek mag krijgen in de Stad Gent

Willem wie?

Tussen 1815 en 1830 maakte Gent deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens de 15 jaar van zijn bewind, deed koning Willen I ontzettend veel voor Gent. Hij investeerde sterk in de Gentse industrie en liet het kanaal Gent-Terneuzen graven waardoor Gent opnieuw een zeehaven kreeg. Hij stichtte ook de Gentse universiteit en zijn onderwijsbeleid legde de basis voor het huidige stadsonderwijs door de oprichting van kosteloze armenscholen.

En toch is er geen plein, geen straat, geen laan naar hem genoemd. Het ‘Comité 1815-2015’ wil dat Gent deze vorst de erkenning geeft die hij verdient.  Met uw hulp vragen we daarom de steun van de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap om Van 2015 een Koning Willem I-herdenkingsjaar te maken en  Koning Willem I te eren door in 2015 een standbeeld op te richten