Categorie archief: project

FEEST VOOR WILLEM – VIER MEE OP 20.10.2018

 

 

 

 

 

 

De periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I (1815-1830) was voor Gent een periode van sterke economische opgang en culturele ontplooiing. Naast de oprichting van de universiteit, de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen en de impuls voor industrie, handel en werkgelegenheid, was er eindelijk degelijk onderwijs in het Nederlands, was er godsdienstvrijheid, werden de begijnhoven heropend, bruiste het cultureel leven, was er voor het eerst aandacht voor de behandeling van geesteszieken…

Met de oprichting van een bronzen standbeeld door de Stad Gent en het Comité 1815-2015: Willem Bedankt! krijgt deze vorst eindelijk de erkenning die hij verdient. De Gentse gemeenteraad keurde de plaatsing ervan unaniem goed.

De inhuldiging vindt plaats op zaterdag 20 oktober 2018. Neem ook deel aan deze feestelijke dag!


Programma:

 • 10 uur: feestzitting
  Miry Concertzaal, Conservatorium, ingang Biezekapelstraat 9 Gent.
  Sprekers: Burgemeester Daniël Termont, Minister-president Geert Bourgeois, voorzitter UGent Sas van Rouveroij.
  Muziek: GUSET / Gents Universitair Studenten Kwintet.
 • Deuren 9.30 uur. Aanvang 10 uur stipt.Iedereen welkom. Vrije toegang. Reserveren is niet noodzakelijk maar een berichtje om uw aanwezigheid te bevestigen maakt de organisatie makkelijker: info@willembedankt.org.
 • Optocht naar de Bisdomkaai
 • 11.30 uur: inhuldiging van het standbeeld
 • Volksreceptie en muziek – Bisdomplein

Activiteiten feest- en cultuurnamiddag:

 • Historische uitbeelding in ‘tableaux vivants‘
  door leerlingen v/d Sint-Bavohumaniora – Hotel van Eersel, Reep. 12 – 13 uur.
 • Fototentoonstelling
  ‘Het ON-Verenigd Koninkrijk’ van Michiel Hendryckx – Protestanse Kerk, Brabantdam.
 • In de voetsporen van Willem I.
  Unieke combinatie van gegidste boottocht en wandeling (Bootjes van Gent en Gentse Gidsen). Betalend.
  Afvaart boottocht om 14 uur, 15 uur en 16 uur. Duur 2 uur.
  Vertrek: Wijdenaardbrug Bisdomplein. Einde: Protestantse Kerk Brabantdam.
  Reserveren noodzakelijk bij UitBureau Gent, Veldstraat 82  9000 Gent – www.uitbureau.be – T +32 9 233 77 88  – M tickets@uitbureau.be.
  Meer informatie en reservatie op: http://www.uitbureau.be/voorstelling?VoorstellingId=5504
 • Gelegenheidsconcert op de Gentse beiaard
  door Rachel Perfecto (VS). 15.30 uur
 • Lezing “Willem I: een Gentse visie”
  door Willem, Bedankt! initiatiefnemer prof.em. Alexander Karel Evrard.
  16 uur. Bovenzaal Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2.
  Vrije toegang. Reserveren is niet noodzakelijk maar een berichtje om uw aanwezigheid te bevestigen maakt de organisatie makkelijker: info@willembedankt.org.
 • Draaiorgels in de stad.
  Grote en kleine draaiorgels uit Vlaanderen en Nederland.
  Apotheose op het Sint-Baafsplein om 17 uur.
  Een organisatie van Cultuur Gent.
 • Muzikaal slotevenement. Zie Ze Zingen.NL!
  Samenzang met Nederlandstalige meezingers. Verwelkoming door Michiel Hendryckx.
  20 uur. Protestantse Kerk, Brabantdam. Prijs: 5 euro. Kaarten aan de kassa.

Op 20 oktober verwelkomen volgende restaurants u met een gelegenheidsmenu:
De Abt, Lange Kruisstraat / Eetcafé Uilenspiegel, Korte Kruisstraat / Groepsreservatie mogelijk.

INFO
www.willembedankt.org  /  info@willembedankt.org  /  Tel +32 (0)485 84 67 79  /  +32 (0)485 50 83 60

Ontmoetingspunt en info op 20 oktober: Forum Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent

 

In 2015 komt er te Gent een standbeeld van Willem I

PERSBERICHT
Gent,17 december 2014logoKleiner

Vandaag maakte het Comité 1815 – 2015: Willem Bedankt! bekend dat er in 2015 te Gent een standbeeld komt van Willem I, koning der Nederlanden.

Het Comité 1815-2015: Willem, Bedankt! heeft gezorgd voor het ontwerp en de productie van een bronzen standbeeld met de bedoeling het te schenken aan de bevolking van de Stad Gent. Lees verder

Beeldhouwer Guy Ducheyne ontwerpt het standbeeld

Het project: een standbeeld voor Willem I krijgt concreet vorm.

De kunstenaar die het beeld zal maken is beeldhouwer Guy Du Cheyne.
In zijn atelier krijgt het ontwerp al stilaan vorm. Voor de uitvoering baseert de kunstenaar zich op een borstbeeld (gemaakt door Phil. Parmentier in 1828) dat werd uitgeleend door het Museum van Geschiedenis van de Geneeskunde UGent en op foto’s en afbeeldingen van statieportretten uit die periode. Hij besteedt bijzondere aandacht aan de historische correctheid van de kledij tot in de details.

Wij hopen dat het een fraaie plek mag krijgen in de Stad Gent

Willem wie?

Tussen 1815 en 1830 maakte Gent deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens de 15 jaar van zijn bewind, deed koning Willen I ontzettend veel voor Gent. Hij investeerde sterk in de Gentse industrie en liet het kanaal Gent-Terneuzen graven waardoor Gent opnieuw een zeehaven kreeg. Hij stichtte ook de Gentse universiteit en zijn onderwijsbeleid legde de basis voor het huidige stadsonderwijs door de oprichting van kosteloze armenscholen.

En toch is er geen plein, geen straat, geen laan naar hem genoemd. Het ‘Comité 1815-2015’ wil dat Gent deze vorst de erkenning geeft die hij verdient.  Met uw hulp vragen we daarom de steun van de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap om Van 2015 een Koning Willem I-herdenkingsjaar te maken en  Koning Willem I te eren door in 2015 een standbeeld op te richten