In 2015 komt er te Gent een standbeeld van Willem I

PERSBERICHT
Gent,17 december 2014logoKleiner

Vandaag maakte het Comité 1815 – 2015: Willem Bedankt! bekend dat er in 2015 te Gent een standbeeld komt van Willem I, koning der Nederlanden.

Het Comité 1815-2015: Willem, Bedankt! heeft gezorgd voor het ontwerp en de productie van een bronzen standbeeld met de bedoeling het te schenken aan de bevolking van de Stad Gent.

Het Comité 1815-2015: Willem, Bedankt! heeft de Stad Gent verzocht dit beeld te willen aanvaarden en te zorgen voor plaatsing op een gepaste publieke locatie.

Schepen Filip Watteeuw (Openbare Werken) deelde mee dat het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Gent heeft beslist het standbeeld te aanvaarden en het te plaatsen op de vernieuwde site van de (nog open te leggen) Reep/Bisdomkaai. De stadsdiensten van de Stad Gent onderzoeken momenteel wat daar de beste locatie is.

Het beeld werd ontworpen door kunstenaar Guy Du Cheyne (Wingene) en zal in brons worden gegoten door Kunstbronsgieterij De Groeve te Merelbeke.

Doel van het Comité 1815 – 2015: Willem Bedankt! is de belangrijke historische rol te belichten die Willem I, Koning der Nederlanden, voor de Stad Gent heeft gespeeld tussen 1815 en 1830.

Het Comité 1815 – 2015: Willem Bedankt! is van oordeel dat de betekenis van Willem I voor onze stad tot nu toe onderbelicht is gebleven.
In ons dagelijkse activiteiten ondervinden we voortdurend maar onbewust de gevolgen van de ingrepen die Willem I en zijn tijdgenoten hier hebben gedaan, met als resultaat een bruisende universiteitsstad, en een haven die fungeert als economische motor van onze regio.
Alhoewel er in het straatbeeld van onze stad heel wat historische verwijzingen naar die periode zijn terug te vinden, is de figuur van Willem I zelf volkomen afwezig en stond het historisch besef van Gent en de Gentenaars daaromtrent op een laag pitje. Ook in het toeristisch ‘circuit’ bleef hij tot nu toe volledig onzichtbaar.

 

Het Comité 1815 – 2015: Willem Bedankt! wil in 2015 de 200ste verjaring van de troonsbestijging van Willem I aangrijpen om een standbeeld voor Willem I op te richten en de organisatie van een herdenkingsjaar te stimuleren.

Volgens Prof.em. dr. Alexander Karel Evrard *, initiatiefnemer van het project, is deze 200ste verjaring van de troonsbestijging een enige gelegenheid om Willem I hier te Gent aan de vergetelheid te ontrukken, uit een systematische verzwijging te halen en uit de duisternis van geschiedenisvervalsing.

Het initiatief geniet de steun van een aantal personen uit de academische, culturele of politieke wereld die zijn toegetreden tot een Comité van Aanbeveling.
Al bij de startactiviteit van het Comité 1815 – 2015: Willem Bedankt! op 21 mei 2011 pleitte ere-gouverneur prof. Herman Balthazar voor een standbeeld omdat Willem I een opgemerkte plaats verdient in het collectieve geheugen van de stad Gent, wegens het kapitale belang van de ontwikkelingen die onder Willem I destijds in gang werden gezet.
Ook toenmalig Vlaams volksvertegenwoordiger en ere-havenschepen van Gent, Sas van Rouveroij belichtte het belang van de beslissingen van Willem I voor onze Gentse haven.

Meer informatie via info@willembedankt.org of bij

prof. Alexander K. Evrard, tel 09 222 08 23 – Herman De Mulder tel 0485 846 779

 

* Prof.em. dr. Alexander Karel Evrard is medestichter van het Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde (UGent) en van het Museum dr. Guislain. Hij zorgde reeds voor de plaatsing van meerdere historische gedenkplaten te Gent en van twee monumenten die verband houden met de geschiedenis van  Gent, nl. te Gavere en Westrozebeke .

In het atelier van de kunstenaar:

ontwerp beeld