Willem wie?

Tussen 1815 en 1830 maakte Gent deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens de 15 jaar van zijn bewind, deed koning Willen I ontzettend veel voor Gent. Hij investeerde sterk in de Gentse industrie en liet het kanaal Gent-Terneuzen graven waardoor Gent opnieuw een zeehaven kreeg. Hij stichtte ook de Gentse universiteit en zijn onderwijsbeleid legde de basis voor het huidige stadsonderwijs door de oprichting van kosteloze armenscholen.

En toch is er geen plein, geen straat, geen laan naar hem genoemd. Het ‘Comité 1815-2015’ wil dat Gent deze vorst de erkenning geeft die hij verdient.  Met uw hulp vragen we daarom de steun van de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap om Van 2015 een Koning Willem I-herdenkingsjaar te maken en  Koning Willem I te eren door in 2015 een standbeeld op te richten