Categoriearchief: Geen categorie

Herdenking van de 250e geboortedag van Willem I


In 2011 werd te Gent  het
Comité 1815-2015: Willem, Bedankt! opgericht met de bedoeling om de oprichting en de bestuursperiode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815 tot 1830  te herdenken. Het werd de aanzet van het project om te Gent een standbeeld op te richten voor een van de grootste weldoeners van onze Lage Landen, met name Willem I, koning der Verenigde Nederlanden. Op 20 oktober 2018 werd door de Stad Gent en het Comité 1815-2015: Willem, Bedankt! aan de Bisdomkaai te Gent het bronzen standbeeld van Willem I feestelijk ingehuldigd.


Op 24 augustus 2022 is het de 250e verjaardag van de geboortedag van Willem I, geboren Willem-Frederik, prins van Oranje-Nassau, in Den Haag op 24 augustus 1772.

Om dit te herdenken organiseert het Comité 1815-2015: Willem, Bedankt! een huldemoment:
op woensdag 24 augustus om 11 uur aan het standbeeld van Willem I aan de Bisdomkaai met een toespraak door prof.em. Alexander Karel Evrard en een bloemenhulde.

U bent van harte uitgenodigd.

Meer informatie bekomt u via e-post info@willembedankt.org
of via telefoon +32 (0) 485 846 779.

Programma: Beiaardconcert – 20 oktober 2018 – Rachel Perfecto

Prelude

Variaties op ‘Wilhelmus van Nassouwe’                                    Jacob Van Eyck (c. 1590-1657)

Nederlandse composities uit de tijd van Willem I

Rondo-polonaise                                                                 Johann Wilhelm Wilms (1772-1847)
Lied für Pianoforte                                                              Gertrude van den Bergh (1793-1840)

Hollands glorie                                                                                                         Traditioneel

In naam van Oranje
Oranje boven
De Zilvervloot
Wij houden van Oranje

Uit de goeie ouwe tijd

Had je niet die mooie blauwe ogen                                                     Louis Davids (1883-1939)
De glimlach van een kind                                                                      Willy Alberti (1926-1985)
Tulpen uit Amsterdam                                                                              Ralf Arnie (1924-2003)

Het volkslied van toen en nu

Wien Neêrlands Bloed                                                         Johann Wilhelm Wilms (1772-1847)
Het Wilhelmus                                                                                                           Traditioneel

Rachel Perfecto komt uit New York en studeerde muziek aan Yale University, waar ze voor het eerst de beiaard leerde kennen. Ze begon haar beiaardstudies bij Ellen Dickinson en was lid van de Yale Guild of Carillonneurs. In juni 2015 werd ze ook lid van de Guild of Carillonneurs in North America. Dankzij een studiebeurs van de Belgian American Educational Foundation studeerde Rachel een jaar aan de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ waaraan ze in juni 2016 met de grootste onderscheiding afstudeerde. Voor haar eindwerk schreef ze een handleiding over het maken van arrangementen voor de beiaard. Rachel speelt regelmatig concerten in binnen- en buiteland en is ook actief als hoboïst, organist en dirigent.

Omtrent Willem – recht van antwoord

Hier leest u een “recht van antwoord” dat de krant De Standaard weigerde te publiceren.

Het opiniestuk “Wij willen Willem Weg” (De Standaard, 29 september) deed een storm van verontwaardiging ontstaan te Gent.

Hoe is het mogelijk dat een geschrift vol 19e eeuwse, belgicistische, door de geschiedenis achterhaalde vooroordelen in een ‘Vlaamse’ krant van de 21e eeuw wordt opgenomen?

Het is een blindelings herhalen van de geschiedenisvervalsing die men ons op school heeft voorgehouden.

Als wij vader Willem, helaas pas na 2 eeuwen, als grootste weldoener van onze stad in ere willen herstellen,  heeft  dan een door Henri Pirenne misleid warhoofd wel het recht om hier onverantwoord roet in het eten te komen gooien?

Blijkbaar een jongeling die zich eens interessant wil maken.

Onder de talrijke weldaden die we aan de verlichte geest die Willem was hebben te danken, vermelden we nu slechts 3 hoogtepunten: onze universiteit, onze textielindustrie, onze zeehaven.

Daarvoor alleen al heeft hij méér dan een standbeeld verdiend.

Wat heeft de bronzen Boudewijn in ons Citadelpark ooit voor Gent gedaan? Een paar keer het lintje van de Floraliën doorgeknipt. Heeft Jelle ook tegen dit beeld geprotesteerd?

We zijn beschaamd in Haemers’ plaats die zich Gents historicus durft te noemen.

Hij praat gewoon de Brusselse (door Frankrijk aangeblazen) versie over de geschiedenis na.

Wij houden ons aan een Gentse visie, gesteund door een historici van een ander kaliber, zoals ere-gouverneur prof.em.Dr. Herman Balthazar, ere-stadsarchivaris Johan Decavele, voorzitter van de Universiteit Gent Sas van Rouveroij, en een ganse reeks van intellectuelen die deel uitmaken van het Comité van Aanbeveling van het standbeeldproject.

Gent voelt zich door dit onwaardig en leugenachtig artikel in een zg. kwaliteitskrant fameus op de tenen getrapt.

De auteur durft het aan Ledeganck’s ‘Drie Zustersteden’ aan te halen: “Gij zijt niet meer zoals weleer…”. Het is net die fiere, trotse, vrijheidslievende, eigenzinnige, koppige en rebelse stad (de voormalige hoofdstad van het graafschap Vlaanderen) die vandaag opnieuw de enige stad is die voor de grote vorst Willem een standbeeld durft op te richten.

Willem was hier destijds te Gent (et pour cause) immens populair. Toen hij hier nieuwe scholen en fabrieken kwam openen, liepen de Gentenaars hem tegemoet, hielden zijn koets aan de stadspoorten tegen, spanden de paarden uit en trokken zelf zijn koets doorheen de stad.

Ik ben bijna mijn ganse leven (nu 95 j) met de geschiedenis van onze stad bezig, en ben (zoals prof. Maur. Josson die er meer dan 30 jaar studie aan wijdde en er 4 boeken over schreef) tot de vaste overtuiging gekomen dat zonder de politieke, financiële én militaire tussenkomsten van Frankrijk, een nieuwe ‘Belgische’ staat , uit separatisme voorgekomen, onmogelijk zou geweest zijn.

Denk maar aan het gestook van de Franse bisschop van Gent, Maurice de Broglie en het gekonkel van de sluwe Franse topdiplomaat Talleryand die de ondergang van het Herenigd Koninkrijk gezworen had.

Vergeten we ook niet dat de Franse maréchal Gerard tot twee maal toe met zestigduizend troepen het land is binnengevallen om de ‘Hollanders’ te verdrijven; ook dat heeft men ons op school niet geleerd…

In de laatste jaren (sinds 2010) heb ik te Gent en elders, tot in het buitenland, gratis een vijftigtal spreekbeurten over dit onderwerp gehouden. Overal heb ik (positieve) belangstelling ondervonden en slecht 1 (één) maal is er tijdens de vrije discussie, en niet te Gent, enige beleefde tegenwind gekomen.

We kunnen hier nog aan toe voegen dat we felicitaties en aanmoediging ontvingen, van zowel prinses Beatrix als van koning Willem-Alexander, met ons initiatief voor de stichter van hun dynastie, hier in het Orangistische bastion dat het fiere Gent steeds was, trouw blijvend aan zijn eed.

Willem was trouwens ook de enige vorst in gans onze geschiedenis met duidelijke wortels in onze Lage Landen: de Oranje-Nassaus’s waren heren van Breda in het Noorden en van Diest in het Zuiden.

Tot slot ter informatie (en misschien verdere ergernis) van dhr. Haemers nog meegeven dat er ook nog een nieuw bronzen borstbeeld van onze mecenas komt in het toekomstige GUM – Gentse Universitaire Musea- aan de Ledeganckstraat.

Gent wordt stilaan weer wakker.

 

prof.em. A.K.Evrard

doctor der universiteiten van Gent en Leiden
initiatiefnemer van de hulde

Gent, 7 oktober 2018

 

Aanvaarding van de schenking van een standbeeld van koning Willem I

Gemeenteraad Stad Gent Vergadering van 11 oktober 2017
Besluit nummer: 2017_GR_00936
Onderwerp:Aanvaarding van de schenking van een standbeeld van koning Willem I – Unaniem goedgekeurd

Artikel 1:
Keurt de aanvaarding goed van de schenking aan de Stad Gent van een standbeeld met bijhorende mallen van koning Willem I, koning der Verenigde Nederlanden 1815-1830, door de feitelijkevereniging ‘Comité 1815-2015: Willem bedankt!’.

 Het beeld moet worden geplaatst in de publieke ruimte en op een gepaste locatie, zijnde eenloc atie die de zichtbaarheid en waardigheid van het beeld ten goede komt.

 De Stad Gent zorgt voor de plaatsing van het beeld op een geschikte sokkel,
gekozen/vervaardigd in samenspraak met de schenker. Kunstbronsgieterij De Groeve
verleent haar medewerking bij de bevestiging op de sokkel.

Lees verder

Citadelpark – Willem I poort – Floraliën 2016

 

Historiek Citadelpoort – Willempoort                                                                 Gent, 22.04.2016

 

NEMO ME IMPUNE LACESSET

 

‘Niemand zal mij ongestraft tergen’ blinkt het sinds 1826, in gouden letters, boven de voornaamste toegangspoort van de Gentse Citadel: waarschuwende taal aan het adres van Frankrijk, de agressor uit het zuiden.

 

Door de hoge ligging konden stadsversterkingen op de zuidelijke flank van de Gentse Blandijnberg, tussen de Kortrijkse Poort en de Heuvelpoort, enkel worden gevormd door droge vestinggrachten, aarden wallen en bolwerken of bastions.

Op de plaats van het voormalige Monterreyfort (1671-1780), gebouwd in de periode van de Spaanse Nederlanden en afgebroken op bevel van de Oostenrijkse keizer Jozef II, werd tussen 1822 en 1830 een nieuwe (Hollandse) citadel gebouwd.

Die indrukwekkende versterking op de zuidelijke flank van de Gentse Blandijnheuvel was onderdeel van de Wellingtonbarrière, een verdedigingslinie van vestingen en citadellen als buffer tegen de Franse expansiedrang. De geallieerde mogendheden die in 1814 Napoleon  versloegen in Waterloo, wilden aan de zuidgrens van het nieuw gevormde Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, voorzien in de bescherming van de Antwerpse haven en de monding van de Schelde. De financiering kwam grotendeels uit de schatkist van de Verenigde Nederlanden,  maar ook uit Engelse bijdragen en Franse herstelbetalingen.

Lees verder

‘Hopelijk maak ik inhuldiging standbeeld Willem I nog mee’

GENT ­ In de lessen geschiedenis wordt koning Willem I nog vaak afgeschilderd als een harde vorst die de Belgische Revolutie hard wou onderdrukken. Maar als het van de Gentse professor Alexander Karel Evrard (91) afhangt, gooien we die geschiedenisboeken overboord. ‘Gent heeft álles te danken aan Willem I. Logisch dat er voor hem een standbeeld komt aan de Reep.’
lees meer in de Gentenaar

Project Wynants in De Zwarte Doos

In de leeszaal van De Zwarte Doos in het Stadsarchief werd op 26 september de aftrap gegeven voor het Project Wynants van de Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief. Het omvat de conservatie, de digitalisering, het onderzoek en de publicatie van een reeks aquarellen geschilderd door Jan Joseph Wynants tussen 1820 en 1823.

Het zijn stadgezichten van Gent, die Wynants schilderde toen hij tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) als Hollands soldaat in Gent verbleef. Deze topstukken maken deel uit van de gekende atlas Goetghebuer die in bezit is van het Stadsarchief. Het herdenkingsjaar 1815-2015 is de aanleiding tot dit projectBrabantpoort