Aanvaarding van de schenking van een standbeeld van koning Willem I

Gemeenteraad Stad Gent Vergadering van 11 oktober 2017
Besluit nummer: 2017_GR_00936
Onderwerp:Aanvaarding van de schenking van een standbeeld van koning Willem I – Unaniem goedgekeurd

Artikel 1:
Keurt de aanvaarding goed van de schenking aan de Stad Gent van een standbeeld met bijhorende mallen van koning Willem I, koning der Verenigde Nederlanden 1815-1830, door de feitelijkevereniging ‘Comité 1815-2015: Willem bedankt!’.

 Het beeld moet worden geplaatst in de publieke ruimte en op een gepaste locatie, zijnde eenloc atie die de zichtbaarheid en waardigheid van het beeld ten goede komt.

 De Stad Gent zorgt voor de plaatsing van het beeld op een geschikte sokkel,
gekozen/vervaardigd in samenspraak met de schenker. Kunstbronsgieterij De Groeve
verleent haar medewerking bij de bevestiging op de sokkel.

 Op de sokkel worden volgende vermeldingen aangebracht:
– inscriptie met de tekst ‘Willem I, koning der Verenigde Nederlanden, van 1815 tot 1830’
– plaket met de motivatie voor de plaatsing van het beeld en de vermelding van het
Comité en de Stad Gent.

 De Stad Gent en de de schenker organiseren in overleg een inhuldiging van het monument.

 De Stad bewaart de mallen in gepaste omstandigheden. De schenker kan gedurende 2 jaar vanaf de schenkingsdatum verder kosteloos gebruik maken van de mallen van het beeld, na eenvoudig verzoek aan de Stad. De Stad en de schenker stemmen onderling schriftelijk af waar de mallen bewaard worden gedurende deze periode,
volgens de wilsuiting gevoegd in bijlage.