boek: Willem I een Gentse visie

Willem I – een Gentse visie

‘Willem I – een Gentse visie’,
door prof. em. dr. Alexander-Karel Evrard, de initiatiefnemer van het Comité 1815-2015: Willem, Bedankt!

 

“Met veel belangstelling heb ik het boekje “Willem I, een Gentse visie”van professor Alexander Evrard  gelezen. Zo origineel, zo juist, zo fris heb ik Willem I in de Gentse context nooit eerder beschreven gezien. Daarmee heeft Alexander nóg een monument opgericht voor een vorst die, als geen enkele andere, onze stad met weldaden heeft gezegend. Van harte hoop ik dat het boekje een ruime verspreiding kent, niet enkel bij de geïnteresseerde leken, maar ook bij de zogenaamde specialisten, die nog vaak met vooroordelen behept zijn.”
(recensie: Johan Decavele)

 

 

Het boek is te verkrijgen:

  • rechtstreeks bij het Comité: Prijs €12
    U ontvangt het per post na betaling van €15 ( €12 + €3 verzendingskosten)
    op rekening BE54 9730 2990 1797 van Comité 1815 – 2015 te 9000 Gent.
    Of rechtstreeks bestellen en afhalen bij een lid van het Comité aan €12
  • in de webwinkel van Skribis:
    €15 + €3 verzendingskosten   https://www.skribis.be/nl/community.html

Het boek, uitgegeven in eigen beheer, is een uitgesponnen versie van de spreekbeurt(en) van prof. Evrard, professioneel geredigeerd en opgemaakt, met talrijke illustraties. Een eigenzinnige lezing van een aantal correcte historische feiten.

“…Het succes dat in 1830 werd behaald moest de legitimiteit, het bestaansrecht en de noodzaak van de pas ontstane Belgische staat bevestigen. Wat de Antwerpse jurist Maurits Josson (1855-1926), professor in Gent, na tientallen jaren onderzoek in niet minder dan vier boeken aan het licht bracht, heb ik (en velen met mij) op school nooit mogen vernemen. De (…) meeste historici verkondigden zeer summier – om zich zeker niet te verspreken – de officiële Belgische versie van de feiten. Als redenen voor het falen van de Verenigde Nederlanden werden aangehaald: de interne tegenstellingen op het gebied van onder meer taal en godsdienst en het ‘autoritaire beleid’ van Willem I.

Nu ik de gezegende leeftijd van 93 jaar heb bereikt, ben ik net zoals collega Josson tot het besluit gekomen dat een Belgische staat nooit mogelijk zou zijn geweest zonder de militaire en financiële tussenkomst van Frankrijk. Die stelling wordt uitgebreid bevestigd door de memoires van dé Franse topminister van destijds, Charles Maurice de Talleyrand.

Tweehonderd jaar na een periode van machtige economische opgang en schitterende culturele ontplooiing onder Willem I is het hoog tijd om de geschiedenis recht te doen. Meer bepaald vanuit de visie van de stad die gold als orangistisch bolwerk bij uitstek: Vlaanderens oude hoofdstad Gent. “

(fragment uit het woord vooraf door prof. Evrard)