Auteursarchief: mathildis

In 2015 komt er te Gent een standbeeld van Willem I

PERSBERICHT
Gent,17 december 2014logoKleiner

Vandaag maakte het Comité 1815 – 2015: Willem Bedankt! bekend dat er in 2015 te Gent een standbeeld komt van Willem I, koning der Nederlanden.

Het Comité 1815-2015: Willem, Bedankt! heeft gezorgd voor het ontwerp en de productie van een bronzen standbeeld met de bedoeling het te schenken aan de bevolking van de Stad Gent. Lees verder

Project Wynants in De Zwarte Doos

In de leeszaal van De Zwarte Doos in het Stadsarchief werd op 26 september de aftrap gegeven voor het Project Wynants van de Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief. Het omvat de conservatie, de digitalisering, het onderzoek en de publicatie van een reeks aquarellen geschilderd door Jan Joseph Wynants tussen 1820 en 1823.

Het zijn stadgezichten van Gent, die Wynants schilderde toen hij tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) als Hollands soldaat in Gent verbleef. Deze topstukken maken deel uit van de gekende atlas Goetghebuer die in bezit is van het Stadsarchief. Het herdenkingsjaar 1815-2015 is de aanleiding tot dit projectBrabantpoort

Beeldhouwer Guy Ducheyne ontwerpt het standbeeld

Het project: een standbeeld voor Willem I krijgt concreet vorm.

De kunstenaar die het beeld zal maken is beeldhouwer Guy Du Cheyne.
In zijn atelier krijgt het ontwerp al stilaan vorm. Voor de uitvoering baseert de kunstenaar zich op een borstbeeld (gemaakt door Phil. Parmentier in 1828) dat werd uitgeleend door het Museum van Geschiedenis van de Geneeskunde UGent en op foto’s en afbeeldingen van statieportretten uit die periode. Hij besteedt bijzondere aandacht aan de historische correctheid van de kledij tot in de details.

Wij hopen dat het een fraaie plek mag krijgen in de Stad Gent

startmoment

Comité Willem Bedankt! ijvert voor standbeeld voor voormalige vorst                 

(Belga) Het comité 1815-2015: Willem Bedankt! is zaterdag in Gent officieel voorgesteld. Het comité wil in 2015 de 200ste verjaardag van de troonsbestijging van Willem I aangrijpen om een standbeeld voor hem op te richten.

Willem Frederik, prins van Oranje Nassau, werd op 16 maart 1815 gekroond tot Willem I, koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, wat nu België en Nederland is. Hij bleef dit tot 1830, wanneer België zich onafhankelijk verklaarde. Onder zijn bewind kreeg zijn lievelingsstad Gent in amper 15 jaar tijd heel wat impulsen met onder meer de stichting van de universiteit en de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen. Hij werd met de opening van kostenloze armenscholen ook de stichter van het Gents openbaar onderwijs. Volgens emeritus hoogleraar Alexander Evrard, initiatiefnemer van het project, is deze 200ste verjaardag van de troonsbestijging een unieke gelegenheid om Willem I in Gent aan de vergetelheid te onttrekken. Eregouverneur en prof. emeritus Herman Balthazar pleitte in zijn toespraak evenzeer voor een standbeeld omdat Willem I volgens hem een plaats heeft verdiend in het collectieve geheugen van de stad Gent. Het Comité 1815-1830: Willem Bedankt! start daarom met een petitie die aan de gemeenteraad zal worden overhandigd. Op die manier wil het van de stad Gent een toelating bekomen om een standbeeld op te richten. Daartoe moeten zo’n 2.200 handtekeningen -of 1 procent van de volwassen stadsbevolking- worden verzameld. Een plaats waar het beeld zou moeten of kunnen komen is er nog niet, wel zijn er al voor 7.500 euro aan fondsen ingezameld door het comité. (COR 285)